منشور نقشه برداری یا رفلکتور نقشه برداری جهت اندازه گیری طول به وسیله ی EDM در توتال استیشن استفاده می شود.انواع منشور نقشه برداری که توسط فروشگاه ژئومات عرضه می گردد به شرح ذیل می باشد: