کوچکترین زاویه قابل نمایش : 1 ثانیه دقت کمپانساتور : 0.5 و 1 و1.5 و2 ثانیه برد لیزری : در دو مدل بدون لیزر و مدل 500 متر دقت طولیابی : 1.5mm+2ppm حافظه ی فلش مموریUSB memory stick : 1gigabyte ارتباط دستگاه با کامپیوتر : کابل USB خروجی دستگاه : GSI, DXF, LandXML, ASCii بزرگنمایی : 30X صفحه کلید : صفحه کلید غیرآلفا نمریک وزن : 5.1 کیلوگرم حافظه : 24000 نقطه و 13500 اندازه گیری دقت: 2 ثانیه و 3 ثانیه و 5 ثانیه و 7 ثانیه کمپانساتور : 4 محوره ( در همه جهات ) برد فاصله با تک منشور : 3500 متر