تئودولیت

تئودولیت یا زاویه یاب ها از سری تجهیزات نقشه برداری پر کاربرد در زاویه یابی افقی و قائم، جهت پیاده کردن نقاط ، دادن امتداد و یا استفاده در پروژه های ساختمانی و …. می باشند.
با وجود اینکه توتال استیشن ها در بسیاری از پروژه های نقشه برداری استفاده می شود اما تئودولیت ها همچنان جایگاه خود را در پیاده کردن و یا برداشت زوایای بسیار دقیق حفظ نموده است.

ویژگی های تئودولیت ( زاویه یاب )

تئودولیت یا زاویه یاب ها در دو سری کلی مکانیکی و دیجیتالی تولید می شوند که امروزه به دلیل نقش مهم زمان در پروژه های نقشه برداری نوع دیجیتالی آن ها با همان دقت تئودولیت های مکانیکی و قیمت مناسب تر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند .

 

تئودولیت های مکانیکی BOIF
مدل :  TDJ2E
دقت اندازه گیری زاویه : هر 1 دقیقه   بزرگنمایی : 30
تئودولیت دیجیتال  
BOIF
مدل :  DJD5 و DJD2
دقت اندازه گیری زاویه : 2 ثانیه و 5 ثانیه     بزرگنمایی : 30x  
صفحه کلید : دو طرف کیبرد
تئودولیت دیجیتال Stonex
مدل :  T02 
دقت اندازه گیری زاویه : 2 ثانیه   بزرگنمایی : 30x
صفحه کلید : دو طرف کیبرد

تئودولیت دیجیتال 
مدل :  KDT02 و KDT05
دقت اندازه گیری زاویه : 2 ثانیه و 5 ثانیه
بزرگنمایی : 30x  
صفحه کلید : دو طرف کیبرد

تئودولیت Sanding
مدل :  ET
دقت اندازه گیری زاویه : 2 ثانیه و 5 ثانیه     بزرگنمایی : 30x  
صفحه کلید : دو طرف کیبرد